Tỉnh đoàn tổ chức Lớp tập huấn chuyên đề: Công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật dành cho cán bộ Đoàn

Hoạt động Đoàn

Ngày 02/6/2022, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lớp tập huấn chuyên đề: Công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật dành cho cán bộ Đoàn.

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Hồng Hiệp – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và hơn 110 cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn; UBKT Tỉnh đoàn; Thường trực, UBKT cán bộ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Tại Lớp tập huấn các học viên được trang bị các kiến thức về các nội dung như: Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn của đoàn viên; kỷ luật Đoàn và việc thi hành kỷ luật Đoàn; thẩm quyền thi hành kỷ luật Đoàn; kiểm tra tổ chức Đoàn cấp dưới, đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức Đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đoàn; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật trong các trường hợp thường gặp khi tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và cách xử lý, phương pháp giải quyết theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Điều lệ Đoàn đảm bảo quy định…

Thông qua chương trình tập huấn nhằm đẩy mạnh việc trang bị kỹ năng cho cán bộ Đoàn những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát trong công tác Đoàn, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện; đồng thời bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn làm công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững phương pháp áp dụng những quy định, quy chế, quy trình khi triển khai nhiệm vụ; phương pháp giải quyết những vấn đề mới phát sinh, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp trong thời gian sắp tới, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kim Đính

Trả lời