Đoàn Thanh niên: Triển khai hiệu quả nhiều hoạt động vì người nghèo

Tin tức 2017
Hưởng ứng các hoạt động vì người nghèo, trong năm 2015, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã huy động hiệu quả các nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua các phong trào, hoạt động cụ thể như: xây nhà nhân ái, trao “đàn gà khăn quàng đỏ”, trao xe đạp, học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây cầu nông thôn phục vụ dân sinh…
Cụ thể: đã trao tặng 875 chiếc xe đạp, trị giá trên 1,3 tỷ đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có phương tiện đến trường; trao 578 đàn gà, trị giá 346 triệu đồng cho các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao gần 12.000 suất học bổng, tổng trị giá 3 tỷ 784 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên khó khăn và 22 nhà nhân ái, trị giá 1,1 t đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Không dừng ở con số trên, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đang tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Trả lời