Tuổi trẻ Bình Định kịp thời ra quân phòng, chống dịch Covid-19

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở các địa phương khác, BTV Tỉnh đoàn Bình Định đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị ra quân thiết lập lại trạng thái phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

Tại các địa phương đã tái thiết lập lại các đội phản ứng nhanh, các đội thanh niên xung kích tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân, ĐVTN thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng, công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn hỗ trợ người dân và ĐVTN thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng đã được Bộ Y tế công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đoán viên thanh niên đã tham gia vận động người dân về từ vùng dịch thực hiện cách ly y tế theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Y tế. Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ các chốt giám sát, kiểm dịch y tế tại các chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại địa phương, đơn vị. Ngoài ra, trên các trang thông tin của tỉnh đoàn cũng thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, giúp cho người dân nhanh chóng nắm bắt được các thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh.

 

Tình hình dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ Bình Định, những hành động và việc làm của các đoàn viên thanh niên tỉnh nhà sẽ góp sức đẩy lùi dịch bệnh này.

Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn

Trả lời