Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, các cơ sở đoàn trong Khối đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức bàn giao công trình thanh niên 02 mô hình cá ăn rác thải nhựa cho xã đoàn Nhơn Hải; trao tặng 40 giỏ nhựa cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhơn Hải để chuyển đến hội viên phụ nữ của xã sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày nhằm hạn chế và giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa ra môi trường; tổ chức treo băng rôn, phướn tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn xã nhằm tuyên truyền về các nội dung của chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020” qua đó nhằm nâng cao nhận thức nhân dân trên địa bàn xã, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường biển nói riêng.

Tại thị xã An Nhơn, Chi đoàn Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì sức khỏe cộng đồng, qua đó đã tiến hành lắp đặt đường ống và đấu nối nước sạch cho 08 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Nhơn An và xã Nhơn Phong với tổng kinh phí hơn 16 triệu đồng. Chương trình đã giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện sử dụng nước sạch, góp góp phần nâng cao chỉ tiêu tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch của thị xã.

Đây là những hoạt động thiết thực, phát huy được vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Hoa Mận – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Trả lời