Vĩnh Thạnh: Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới

Chưa được phân loại

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề xây dựng hình mẫu thanh niên trong tình hình mới năm 2019 và Hội nghị sinh hoạt chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị đồng chí Lương Thành Chương – Chủ trì, triển khai một số nội dung chủ yếu định hướng vào các tiêu chí “Thanh niên Vĩnh Thạnh gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”. Các cơ sở Đoàn tùy theo đặc điểm lựa chọn những giá trị cốt lõi, phù hợp để định hướng, vận động thanh niên ở địa phương, đơn vị phấn đấu, rèn luyện và thực hiện.

Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới được triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên. Với với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên…

Thông qua Cuộc vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

Minh Khang

 

Trả lời