Vĩnh Thạnh: Đẩy mạnh các hoạt động của Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em

Hoạt động Đoàn

Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em tại Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh được thành lập từ tháng 5 năm 2019 với 27 thành viên, trong đó Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 05 em học sinh được lựa chọn dựa trên kết quả bầu chọn của tất cả các thành viên Câu lạc bộ. Tổ tư vấn bao gồm 05 người (Tổng phụ trách Đội, Cán bộ huyện Đoàn, Cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công chức Văn hóa – Xã hội thị trấn Vĩnh Thạnh).

 Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tạo môi trường để các em thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề của trẻ em, đặc biệt là giúp trẻ em nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; tăng cường sự tham gia của trẻ em tại cộng đồng, trường học trong việc thực hiện quyền tham gia của mình. Thông qua các kiến nghị, các hoạt động của trẻ em sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chia sẻ thông tin, trao đổi thảo luận về các quyền và bổn phận của trẻ em, về các nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tìm các biện pháp giúp đỡ; Tạo cơ hội giao lưu trực tiếp giữa các thành viên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em giao tiếp, vui chơi, giải trí lành mạnh, tăng cường sự tham gia của trẻ vào các vấn đề về trẻ em và hoạt động truyền thông vận động chính sách có lợi cho trẻ em tại các địa phương; phát hiện và bồi dưỡng cho những trẻ em có năng khiếu có thể phát huy được hết khả năng của mình.

Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt vào ngày chủ nhật tuần thứ 2 của tháng. Từ khi thành lập, đến nay đã tổ chức được 04 buổi sinh hoạt với các nội dung: Thảo luận theo chủ đ; tham vấn ý kiến của trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em; thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về Công ước quốc tế về Quyền trẻ em; Luật trẻ em bằng hình thức: viết, kể chuyện, vẽ,…; hoạt động học tập, nghiên cứu ngoại khóa; giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian.

Thông qua các hoạt động giúp các em nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; tăng cường sự tham gia của trẻ em tại cộng đồng, trường học trong việc thực hiện quyền tham gia của mình. Đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật về quyền trẻ em, Luật trẻ em, công ước quốc tế quyền trẻ em, các chính sách liên quan trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đề xuất những ý kiến, kiến nghị đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em; trang bị các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, kiến thức phòng tránh các tệ nạn xã hội.

Đinh Thị Thươn

Trả lời