Vĩnh Thạnh – Tổ chức chương trình ngoại khóa “Phòng chống bạo lực học đường”

Hoạt động Đoàn

Chiều ngày 27/11/2019 tại Hội trường THPT Vĩnh Thạnh, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, Đoàn trường phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa “Phòng chống bạo lực học đường” cho hơn 150 Đoàn viên học sinh khối 10 năm học 2019 – 2020.

 Nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của các em học sinh đầu cấp; Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi Đoàn viên học sinh khối 10 vừa mới vào trường THPT và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật; Tích cực góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường cũng như tại địa phương.

Công tác “Phòng ngừa bạo lực học đường và tệ nạn xã hội” phải được tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai sâu rộng trong học sinh. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học trong trường THPT.

Minh Khang

Trả lời