Vĩnh Thạnh: Tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Sáng ngày 27/7/2020, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghề cho thanh niên lao động nông thôn gồm 03 lớp: Trồng và nhân giống nấm; Quản trị dịch hại tổng hợp; nuôi và phòng trị bệnh cho gà. Lớp học có 105 học viên là đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Sơn theo học.

Đây là hoạt động động ý nghĩa, thiết thực góp phần trang bị cho đoàn viên, thanh niên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Minh Hiếu – Ban Phong trào Tỉnh đoàn

Trả lời