Vĩnh Thạnh – Tổ chức ngoại khóa An toàn giao thông

Hoạt động Đoàn

Chiều ngày 02/12/2019, Hội đồng Đội huyện và Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Thuận tổ chức buổi ngoại khóa An toàn giao thông trong khối Tiểu học và phòng tránh tai nạn bom mìn trong khối THCS cho học sinh trong toàn nhà trường.

Nhằm giúp cho học sinh khối Tiểu học hiểu rõ về Luật An toan giao thông cho chính bản thân các em, gia đình và toàn xã hội; Giúp học sinh THCS hiểu biết về đặc điểm, nguyên nhân, cách phòng tránh bom mìn, hậu quả do bom mìn gây ra và việc ứng xử với nạn nhân bom mìn; Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng phòng tránh tại nạn bom mìn. Tích cực tuyên truyền cho học sinh tham gia các hoạt động truyền thông phòng tránh tại nạn bom mìn.

Minh Khang

Trả lời