Vĩnh Thạnh: Tổ chức ra quân Ngày thứ 7 tình nguyện

Hoạt động Đoàn

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khắc phục, sữa chữa đường giao thông nông thôn bị hư hỏng; tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong việc sinh hoạt, đi lại; phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, chiến sĩ trẻ trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trẻ.

Ngày 02/11/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức ra quân Ngày thứ 7 tình nguyện với các hoạt động: Phối hợp với Công TNHH Thương Mại Tổng Hợp Minh Huệ thực hiện sửa chữa hơn 800m đường bê tông nông thôn tại thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Hiệp; phối hợp với Chi đoàn Dân chính đảng sửa chữa 1,5 km công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp; tư vấn, hướng dẫn quy trình vay các nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh cho đoàn viên, thanh niên và người dân; hỗ trợ làm thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân cho người dân; tư vấn một số thủ tục hành chính đăng ký xe ô tô, xe gắn máy. Hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện thu hút gần 50 công chức, viên chức, chiến sĩ trẻ tham gia.

Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

                                                                 Hòa Nguyễn

Trả lời