Xã đoàn Vĩnh Thịnh tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên năm 2017

Tin tức 2017
Chiều ngày 29/3/2017, tại hội trường UBND xã Vĩnh Thịnh Ban Chấp hành xã đoàn Vĩnh Thịnh tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên năm 2017.
Được vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự và tự hào của tất cả các em Đội viên ưu tú lớn tuổi, nó có một ý nghĩa quan trọng như sự tiến bộ của bản thân, lý tưởng lớn mà các em đã lựa chọn, sự tôi luyện, lớn lên và trưởng thành trong cuộc sống. Ngày kết nạp Đoàn viên mới có một ý nghĩa rất quan trọng đối với từng Đội viên đã xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vì thế tổ chức một buổi lễ thật ý nghĩa là một việc cần thiết của Ban Chấp hành xã Đoàn Vĩnh Thịnh.

Trong buổi lễ Ban Chấp hành xã Đoàn kết nạp 24 em đội viên ưu tú, lớn tuổi được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời