Huyện đoàn Tuy Phước: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020

Sáng ngày 24/11/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức cho hơn 600 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến livestream trên fanpage của Tỉnh đoàn tại 25 điểm cầu trên địa bàn huyện. Các bạn đoàn viên, thanh […]

Chi tiết

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, sáng ngày 24/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Hội nghị trực tuyến được tổ chức […]

Chi tiết

Tuổi trẻ trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ: Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên 2020

Ngày 24/11/2021, Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức. Tại Hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Lê […]

Chi tiết

Huyện đoàn Vĩnh Thạnh tham gia Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Ngày 24/11/2021, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh tham gia Hội nghị triển khai Luật thanh niên năm 2020 do Tỉnh đoàn tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị với 01 điểm cầu cấp huyện và hơn 10 điểm cầu tại các cơ sở Đoàn trong toàn huyện. Tại Hội nghị, đồng […]

Chi tiết

Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn: Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên 2020

Ngày 24/11/2021, Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức. Tại Hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Lê Minh Tuấn – Tỉnh […]

Chi tiết

Tuổi trẻ Công an tỉnh: Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên 2020

Ngày 24/11/2021, tại Hội trường cơ quan, Đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức. Tại Hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Lê Minh Tuấn – […]

Chi tiết

Huyện đoàn Vân Canh: Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên 2020

Ngày 24/11/2021, tại Hội trường cơ quan, Huyện đoàn Vân Canh tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức. Tại Hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Lê Minh Tuấn – Tỉnh ủy […]

Chi tiết

Huyện đoàn An Lão: Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Ngày 06/7/2021, tại Hội trường cơ quan, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên (sửa đổi) năm 2020 cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trực thuộc.  Tại Hội nghị, các cán bộ đoàn thanh niên được phổ biến các nội dung về sự cần […]

Chi tiết

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm giúp cho các cơ sở Đoàn, các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn nữa về Luật Thanh niên đặc biệt là những điểm mới của Luật Thanh niên hiện nay so với năm […]

Chi tiết