An Lão: Hỗ trợ sản phẩm của thanh niên đạt tiêu chuẩn OCOP cấp huyện năm 2023.

Chưa được phân loại

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn An Lão thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Để triển khai hiệu quả chương trình, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình, nhu cầu của các đoàn viên, thanh niên có mô hình kinh tế trên địa bàn huyện; định hướng, hỗ trợ các mô hình thanh niên phát triển kinh tế của thanh niên hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện năm 2023, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm khởi nghiệp cho thanh niên.

Đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn lựa chọn, hỗ trợ mô hình kinh tế thanh niên Đỗ Thị Thu Thảo (cơ sở Mộc Thảo) tại Xuân Phong Bắc, xã An Hòa đăng ký dự thi đánh giá sản phẩm OCOP: Mật ong rừng Beest đạt tiêu chuẩn 3 sao theo Quyết định số 2019/QĐ-UBND, ngày 05/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện An Lão. Trong thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ chị Đỗ Thị Thu Thảo trong tiếp cận thị trường mới, tiêu thụ nhiều sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm tiến tới nâng hạng sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP từ 3 sao lên 4 sao.

Có thể khẳng định, Chương trình hỗ trợ sản phẩm của thanh niên đạt tiêu chuẩn OCOP đã được cả hệ thống Đoàn vào cuộc, tạo động lực, sức lan tỏa trong các hộ sản xuất kinh doanh là đoàn viên thanh niên. Qua đó, tạo cơ hội cho cho các bạn trẻ tìm kiếm thông tin thị trường, khách hàng và hợp tác phát triển sản phẩm OCOP.

Thu Thảo

Trả lời