Huyện đoàn An Lão tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả các Tổ công nghệ số thanh niên

Chuyển đổi số, nâng cao năng lực số trong thanh niên

Ngày 15/11/2023,  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định về việc đẩy mạnh ra quân thực hiện các chỉ tiêu Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027”. Huyện đoàn An Lão tiếp tục tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn đoàn viên và hỗ trợ người dân tại địa phương mở tài khoản sử dụng DVC quốc gia; đăng ký, kích hoạt Tài khoản Định danh điện tử (ứng dụng VneID của Bộ Công an) đảm bảo chỉ tiêu giao.

Trả lời