An Nhơn: Hoàn thành Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023 – 2024, Ban Thường vụ Thị đoàn An Nhơn đã chỉ đạo 07/07 Đoàn trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Năm học 2022 – 2023 là năm công tác Đoàn và thanh niên trường học trên địa bàn thị xã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, Đoàn trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn. Tổ chức và triển khai nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia: Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh; các phong trào, chương trình hành động lớn của Đoàn đã được Đoàn trường cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch cụ thể: “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần”; các chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”; “Hoa phượng đỏ”; hiến máu nhân đạo; tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh; công tác an sinh xã hội; truyền thông tư vấn pháp luật; các hoạt động tình nguyện “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh”; tham gia chuyển đổi số,… qua đó, đóng góp tích cực và hiệu quả chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã.

Đại hội Đoàn là đợt sinh hoạt chính trị, ngày hội lớn của tuổi trẻ học đường nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, tăng cường hiệu quả hoạt động của chi đoàn, Đoàn trường. Với tinh thần trách nhiệm cao, 07/07 Đoàn trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã đã nghiêm túc, thực hiện đúng nguyên tắc theo hướng dẫn của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị đoàn. Đại hội đã đánh giá và nêu rõ những kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2023; nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ năm học mới đạt hiệu quả. Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2024 bảo đảm đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, uy tín và năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.

Sau Đại hội, với tinh thần và quyết tâm cao, năm học 2023 – 2024 các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã sẽ tích cực phát động nhiều hoạt động sôi nổi trong đoàn viên, học sinh, đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện, thi đua dạy tốt, học tốt.

Thanh Trà

Trả lời