An Nhơn: Tổ chức Diễn đàn truyền thông “Kỹ năng sử dụng an toàn mạng”cho thanh thiếu nhi năm 2023

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoạt động Hội

Ngày 13/01/2023, Thị đoàn An Nhơn, Hội đồng Đội thị xã phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu thi tỉnh Bình Định tổ chức 02 Diễn đàn truyền thông “Kỹ năng sử dụng an toàn mạng” cho thanh thiếu nhi năm 2023 cho hơn 150 em học sinh trường THCS Đập Đá và trường THCS Nhơn Thành.

Tham gia Diễn đàn, các em học sinh được báo cáo viên tuyên truyền, thông tin và hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về sử dụng mạng internet an toàn, hiệu quả phục vụ cho học tập, sinh hoạt; nhận biết các thông tin xấu, độc hại trên các trang mạng, để đánh giá, lựa chọn thông tin phù hợp khi tham gia mạng xã hội. Qua đó, góp phần tạo môi trường mạng xã hội lành mạnh, an toàn và bảo vệ, tăng sức đề kháng cho thanh thiếu nhi trước các nguy cơ, yếu tố tiêu cực trên không gian mạng.

Thanh Trà

Trả lời