An Nhơn: Tổ chức tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 10/11/2023, tại Nhà văn hoá xã Nhơn Phong, Ban Thường vụ Thị đoàn An Nhơn tổ chức tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cho gần 100 đoàn viên, hội viên, thanh niên xã Nhơn Phong.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Phạm Văn Hiển – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã đã thông tin, phổ biến đến đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia tập huấn những nội dung cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh và thị xã. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị những kiến thức, khả năng tiếp cận thông tin, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, động viên, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên thi đua lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Thanh Trà

Trả lời