Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định làm việc với Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương Đoàn về chuyên đề công tác giới thiệu quy hoạch, quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2022 – 2027

Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chiều ngày 11/5/2023, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương Đoàn về chuyên đề công tác giới thiệu quy hoạch, quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2022 2027 do đồng chí Trần Văn Đông – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi kiểm tra: Về phía các Ban Tỉnh ủy có đồng chí Võ Thị Thu Hòa – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Hà Duy Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Nhìn chung, công tác quy hoạch cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Bình Định được các cấp bộ Đoàn triển khai nghiêm túc, theo đúng các quy định hiện hành. Công tác giới thiệu quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch được thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch là những nhân tố mới có triển vọng phát triển, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, có phẩm chất chính trị vững vàng, được thử thách rèn luyện qua thực tiễn công tác. Thông qua công tác giới thiệu quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch đã xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra, căn cứ vào kết quả công tác quy hoạch tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Đông – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch; nâng cao tính phát hiện, tìm nguồn và tạo nguồn để bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ cán bộ đoàn; tổ chức lớp tập huấn về công tác quy hoạch cán bộ để cán bộ Đoàn được trang bị thêm kiến thức chuyên sâu về công tác rà soát, giới thiệu, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn…

Trước đó, Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Bình Định cũng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị đoàn An Nhơn, Huyện đoàn Tuy Phước và 3 đơn vị Đoàn xã, phường thuộc hai đơn vị trên về công tác giới thiệu quy hoạch, quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2022 2027./.

Hoàng Tuyên

Trả lời