Ban Thường vụ Tỉnh đoàn công bố quyết định về công tác cán bộ

Công tác cán bộ Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chiều ngày 16/11/2022, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan Tỉnh đoàn. Tham dự buổi công bố quyết định có đồng chí đồng chí Hà Duy Trung – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Nguyệt – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Hồng Hiệp – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn và các đồng chí cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn.

Trong buổi công bố quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Cơ quan Tỉnh đoàn kể từ ngày 16/11/2022. Theo đó:

– Bổ nhiệm lại đồng chí Đinh Chí Công – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Lý Anh Việt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Nguyễn Nhật Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Phong trào Tỉnh đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn.

– Bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Võ Huy – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

– Bổ nhiệm lại đồng chí Võ Thị Kim Thoa – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Trần Anh Phong – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Trần Thị Lệ – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Đặng Thị Bích Đào – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Hoàng Thu Trúc – Ủy viên Ban Chấp hành, Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Hoàng Thị Hoàng Tuyên – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Vân – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn về công tác tại Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Lê Trần Huyền Trang – Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn về công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

– Điều động đồng chí Trần Công Trí – Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn về công tác tại Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hà Duy Trung – Bí thư Tỉnh đoàn yêu cầu các đồng chí trên vị trí công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nghiên cứu, học hỏi, không ngừng nỗ lực, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận công việc một cách nhanh chóng, hoàn thành tốt công việc được giao.

Kim Đính

Trả lời