Bình Định tổ chức Diễn đàn Ý tưởng, sáng tạo năm 2021

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa học và Công nghệ

Thực hiện chương trình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; nhằm tiếp tục thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tìm kiếm các các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo có hiệu quả ứng dụng vào cuộc sống, tạo môi trường kết nối, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, Ngày 12/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn Ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên thanh niên năm 2021 với chủ đề “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng kiến sáng tạo”. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 21 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Tại diễn đàn, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, các đồng chí đã đưa ra nhiều ý tưởng hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh; trực tiếp trao đổi, đóng góp những ý tưởng và mô tả các giải pháp xung quanh các lĩnh vực về nâng cao hiệu quả trong sản xuất và đời sống, các sáng kiến trong thực hiện các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc; các đề án sản xuất công nghệ cao, nông sản sạch, các hoạt động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, lập nghiệp, khởi nghiệp, các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn và phong trào Đoàn tại địa phương, đơn vị…


Đồng thời, các đồng chí cũng thảo luận các phương pháp hiệu quả sử dụng quá trình tuyên truyền ý nghĩa của diễn đàn và cuộc vận động, những khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai xây dựng ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên; trao đổi thông tin những mô hình hay, cách làm sáng tạo của một số điển hình thanh niên trong toàn tỉnh.


Đây là dịp để thanh niên toàn tỉnh phát huy được tính sáng tạo, thể hiện được các ý tưởng sáng kiến trên mọi lĩnh vực, đến gần hơn với hiện thực, tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong mọi đoàn viên thanh niên.

Kim Thoa – Ban Phong trào Tỉnh đoàn

Trả lời