Phù Mỹ: Tiếp tục duy trì hoạt động vận hành hiệu quả các Tổ công nghệ số thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quý III năm 2023

Trong quý III năm 2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ tiếp tục duy trì hiệu quả 19 “Tổ công nghệ số thanh niên”. 100% các tổ Công nghệ số thanh niên ra quân hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyển đổi số. Định kỳ hàng tuần, trong đó tập […]

Chi tiết

Tây Sơn: Tích cực ra quân các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng

Thực hiện Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027″ và Đề án 06 của Thủ tướng Chính […]

Chi tiết

Vân Canh: Tiếp tục duy trì hoạt động vận hành hiệu quả các Tổ công nghệ số thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quý III năm 2023

Trong quý III năm 2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vân Canh tiếp tục duy trì hoạt động 07 “Tổ công nghệ số thanh niên”. Các tổ Công nghệ số thanh niên  ra quân hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyển đổi số. Định kỳ hàng tuần, mỗi tuần 03-04/buổi (các […]

Chi tiết

Phù Cát: Phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc “Chuyển đổi số quốc gia”

Trong giai đoạn ứng phó với đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động giáo dục, văn hóa, giải trí tại Việt Nam cũng dần thay đổi sang hình thức trực tuyến, cho đến tận bây giờ khi dịch COVID-19 dược kiểm soát thì vẫn còn có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp vẫn quyết định giữ […]

Chi tiết

Hoài Ân: tiếp tục ra quân đồng loạt các “Tổ công nghệ số thanh niên”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID và hoàn thiện các chỉ tiêu của Đề án 5299 trên địa bàn huyện, trong hai ngày 09-10/9/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ra quân, chỉ đạo các tổ Công nghệ số thanh niên của các xã, thị trấn phối hợp […]

Chi tiết

Tuy Phước: Tích cực đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID và tạo tài khoản dịch vụ công

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc thực hiện hiệu quả “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), […]

Chi tiết

Vĩnh Thạnh: Ra quân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của Bộ Công an cho người dân

Hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC, năm 2023”, sáng ngày 11/8/2023, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh đã tổ chức ra quân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của […]

Chi tiết