Chi đoàn Công ty Cổ phần tổng hợp Vĩnh Thạnh: Thắp sáng đường quê

Tin tức 2017
Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ huyện Vĩnh Thạnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, Chi đoàn Công ty Cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh ra quân thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại xã Vĩnh Hiệp với tổng chiều dài hơn 9km thu hút hơn 20 ĐVTN tham gia trị giá hàng chục triệu đồng.

Đây là một công trình rất ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực, giúp bà con đi lại thuận tiện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Trả lời