Chi đoàn đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy nhơn: Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Tin tức 2017
Ngày 27/2, Chi đoàn đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy nhơn đã tổ chức Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017– 2019.
Trong nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong chi đoàn đã được đổi mới toàn diện, đồng bộ và phát triển vững chắc cả bề rộng và chiều sâu, thu được nhiều kết quả tốt. Các hoạt động giáo dục của Đoàn được giữ vững và có bước phát triển mới với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú gắn với các đợt sinh hoạt chính trị và các cuộc vận động trong toàn lực lượng; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hiệp định, quy chế, các văn kiện pháp lý, nhất là vấn đề hành nghề đánh bắt trên biển, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Thường xuyên phối hợp với các Chi đoàn kết nghĩa tổ chức các hoạt động giúp dân, thăm tặng quà gia đình chính sách, trẻ mồ côi, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tọa đàm, giao lưu..tạo được khí thế thi đua sôi nổi.
 
Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã diễn ra đúng theo kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc tổ chức và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã thảo luận và thông qua: tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi đoàn trình Đại hội ĐTNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh Bình Định lần thứ VI; Tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2015 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2017 – 2019.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới và bầu 12 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Trả lời