Cơ quan Tỉnh đoàn quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19

Hoạt động Đoàn Hoạt động Đội Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên Hội Sinh viên Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên cả nước đang có diễn biến phức tạp, tác động nặng nề tới đời sống của người dân, kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, góp phần của Đảng và Nhà nước tập trung phòng, chống dịch và giúp cho tỉnh có thêm nguồn lực phòng, chống dịch, đặc biệt là mua vắcxin, sáng ngày 28/5/2021, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức kêu gọi cùng quyên góp ủng hộ tham gia đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, thường trực cơ quan cùng tập thể công chức, người lao động cơ quan Tỉnh đoàn đã ủng hộ quyên góp mỗi đồng chí 01 ngày lương để hỗ trợ vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Trả lời