Đại học Quy Nhơn: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quy Nhơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 –

Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Trong 02 ngày (14 và 15/5/2022), tại Hội trường B, trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra phiên thứ nhất và phiên thứ hai của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quy Nhơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Về tham dự Đại hội có 160 đại biểu chính thức đại diện cho 290 Chi đoàn, 13 Liên chi đoàn và 01 Chi đoàn trực thuộc với gần 13.000 đoàn viên, thanh niên.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quy Nhơn là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ nhà trường. Đại hội là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ trường Đại học Quy Nhơn đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể trong đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2022; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; cổ vũ đoàn viên, thanh niên nhà trường thi đua học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đổi mới và hội nhập góp phần tham gia xây dựng trường Đại học Quy Nhơn ngày càng phát triển.

Đại hội đã nghe các Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XIX; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; báo cáo tóm tắt kết quả ông tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2019 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đồng thời, Đại hội đã tiếp thu và lĩnh hội các nội dung chỉ đạo sâu sắc của PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Hà Duy Trung – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quy Nhơn khóa XX, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí. Đồng chí Cao Kỳ Nam tiếp tục tái cử chức vụ Bí thư Đoàn trường. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2024 là Đại hội của Khát vọng – Bản lĩnh – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo với nhiều nội dung phong phú trong phương hướng và giải pháp, hứa hẹn một nhiệm kỳ công tác oàn và phong trào thanh niên có nhiều khởi sắc.

Cao Kỳ Nam

Trả lời