Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chưa được phân loại Đại hội Hội LHTN

Nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh trong 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Hội khóa VI; hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội, Ban Kiểm tra Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội được tiến hành trong 2 ngày 26 và 27/9/2019, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định với sự tham gia của 250 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 283.227 hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Tại buổi chiều ngày 26/9/2019 đại hội đã thảo luận các vấn đề: các giải pháp triển khai hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi; các giải pháp triển khai hiệu quả công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; thanh niên Bình Định sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp. Cùng với đó, các đại biểu còn góp ý về Văn kiện Đại hội Hội LHTN VN tỉnh khóa VI và Văn kiện Đại hội T.Ư Hội LHTN VN khóa VIII và các vấn đề mà đại biểu quan tâm.
Đại hội cũng đã hiệp thương chọn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định khóa VII gồm 45 ủy viên. Anh Lương Đình Tiên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định khóa VI, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định khóa VII (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Đại hội cũng hiệp thương chọn 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết (cùng 1 đại biểu đương nhiên) tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Ngày mai 27/9/2019, đại hội sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung: báo cáo công tác Hội khóa VI và phương hướng công tác Hội khóa VII; nghe phát biểu chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy Bình Định và thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ra mắt Ủy ban Hội khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam…

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

Trả lời