Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 họp phiên thứ I

Đại hội II - Hội Sinh Viên
Quang cảnh tại Đại hội

Chiều ngày 27/10/2018, tại Hội trường B, trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Với 200 đại biểu chính thức là cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu đại diện cho hơn 15.000 hội viên, sinh viên trong toàn tỉnh tham dự.

Đ/c Huỳnh Thị Anh Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH trong nhiệm kỳ qua

Về dự có đồng chí: Nguyễn Xuân Vĩnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh.

Đ/c Nguyễn Xuân Vĩnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành các nội dung: Dâng hoa, báo công tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành; Hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội; hiệp thương bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của Đại hội, nội quy, quy chế Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; tham luận, thảo luận; hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II; hiệp thương bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; thống nhất một số nội dung Đại hội phiên thứ hai.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí; hiệp thương bầu Đoàn đại biều dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh lần thứ 1, khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã hiệp thương bầu Ban Thư ký gồm 07 đồng chí; hiệp thương bầu đồng chí Huỳnh Thị Anh Thảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa II; Hiệp thương bầu đồng chí Tô Hồng Phương – Trưởng ban Ban Thanh niên Trường học Tỉnh đoàn và đồng chí Cao Kỳ Nam – Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Quy Nhơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và hiệp thương bầu đồng chí Tô Hồng Phương giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

Trả lời