Đẩy mạnh kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Hoạt động Hội Hội Sinh viên

Phát triển đảng viên mới trong học sinh, sinh viên (HS-SV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở các trường học. Tuy nhiên, để ươm mầm những “hạt giống đỏ” cần làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng cũng như giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ.

Phát triển “hạt giống đỏ”

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh đã kết nạp được 13.542 đảng viên, chiếm tỷ lệ 4,04% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó có 1.354 HS-SV được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020”, Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về “Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên” đã tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của các đảng bộ và cấp ủy các trường ĐH, CĐ, THCN, THPT; xác định việc phát triển đảng viên mới là xây dựng lực lượng chính trị trong nhà trường, nên cấp ủy đảng, lãnh đạo các trường đã quan tâm đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để làm tốt công tác phát triển đảng trong HS-SV. Công tác tạo nguồn, tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho HS-SV được chú trọng; một số cấp ủy đã giao chỉ tiêu cảm tình đảng là HS-SV.

Các Đoàn trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên phấn đấu vào Đảng và thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động để lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp; đã gắn công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong HS-SV với thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Định học tập và làm theo lời Bác”.

Cấp ủy đảng đã phân công đảng viên là giảng viên, giáo viên bằng nhiều giải pháp tích cực giúp cho HS-SV xác định động cơ phấn đấu, rèn luyện phấn đấu vào Đảng, góp phần đạt tỷ lệ 71,5% đoàn viên thanh niên được kết nạp đảng so với tổng số đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Đảng ủy trường Quốc Học Quy Nhơn Nguyễn Văn Thật đánh giá: “Từ 2016-2020, cấp ủy các trường đã tích cực thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng trong HS-SV. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch đề ra nhiệm vụ cụ thể để kết nạp đảng viên trong đó chú trọng đến việc kết nạp HS-SV vào Đảng. Tuy nhiên, các trường cần đẩy mạnh khai thác tiềm năng để phát triển các em trở thành đảng viên”.

Cấp ủy đảng đã mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giúp cho cảm tình Đảng là HS-SV xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để được kết nạp vào Đảng.  Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các văn bản của Trung ương, của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên. Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến nhận thức của cấp ủy đảng, đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện kết nạp đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong HS-SV.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm, nhất là triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đẩu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; Đoàn trường và Hội sinh viên các trường đã làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú là HS-SV cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

Đồng chí Trần Ngọc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Định nhìn nhận, Đảng ủy các trường đã xác định công tác kết nạp đảng viên trong HS-SV là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, chất lượng.

Những nỗi niềm “khó nói”

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song công tác kết nạp đảng viên trong HS-SV vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là số lượng đảng viên là HS-SV được kết nạp chưa tương xứng với nguồn cảm tình đảng; một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm công tác kết nạp đảng viên trong HS-SV; tổ chức Đoàn chưa đổi mới mạnh mẽ hoạt động, tạo môi trường phù hợp để đoàn viên ưu trú phấn đấu, rèn luyện. Nhiều HS-SV chỉ tập trung học tập, ít tham gia phong trào đoàn, hội, chưa quan tâm phấn đấu trở thành đảng viên. Một số cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy các trường học chưa chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; thực hiện quy trình lựa chọn đoàn viên ưu tú vào danh sách cảm tình đảng còn bị động, lúng túng. Tổ chức Đoàn của nhiều trường học chưa làm tốt nhiệm vụ giới thiệu đoàn viên ưu tú là HS-SV cho Đảng và chưa chủ động, tích cực tham gia với cấp ủy đảng trong xem xét, kết nạp HS-SV vào Đảng. HS-SV chưa thật sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; chưa có ý thức phấn đấu theo lý tưởng cách mạng của Đảng; chưa thể hiện là quần chúng ưu tú.

Thực tế, để HS-SV được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều không hề dễ. Bởi ngoài yếu tố xuất sắc trong học tập, hạnh kiểm tốt, nhiệt huyết với phong trào Đoàn, HS-SV phải bảo đảm đủ thời gian thử thách và có lý tưởng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngoài Trường Đại học Quy Nhơn và Đại học Quang Trung có SV học 4 năm (hệ đại học), thời gian học tập của HS-SV các trường còn lại chỉ 2 – 3 năm nên rất ít thời gian để theo dõi, bồi dưỡng xét kết nạp vào Đảng. Việc xem xét kết nạp Đảng với HS các trường THPT còn khó khăn hơn vì Điều lệ Đảng quy định tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người được vào Đảng phải đủ 18 tuổi. “Nhiều em nổi bật trong học tập và sinh hoạt, đã được học lớp bồi dưỡng về Đảng nhưng không đủ 18 tuổi để xem xét kết nạp. Một số em khi đang thực hiện thủ tục xem xét kết nạp Đảng lại đúng lúc tốt nghiệp ra trường, nhà trường phải giới thiệu các em về địa phương theo dõi tiếp. Điều này ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của các em”, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn Nguyễn Đình Sim chia sẻ.

Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên rèn luyện trưởng thành

Để tăng cường công tác phát triển đảng viên trong HS-SV trong thời gian tới, các cấp ủy trường học cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong HS-SV. Các trường cần chú trọng tạo điều kiện về mọi mặt để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, thu hút HS-SV tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động xã hội từ thiện, tình nguyện vì cộng đồng…; tạo môi trường thuận lợi để HS-SV rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

Đồng chí Hoàng Xuân Thọ, Trưởng phòng Tổ chức đảng – Đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đề nghị, các trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể đối với công tác phát triển đảng viên trong HS-SV; từ việc cử đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên, xem xét lý lịch đến quyết nghị kết nạp vào Đảng. Riêng các trường THPT chọn những HS ưu tú khi hoàn thành lớp 10 để xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng về Đảng để đến năm học 12 thì xem xét kết nạp với những HS đủ 18 tuổi theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thời gian tới, cấp ủy các trường học trên địa bàn tỉnh cần coi cỏng tác kết nạp đảng trong HS-SV là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong HS-SV; đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện thực tế của từng đảng bộ, chi bộ trường.

Các cấp ủy cần quan tâm, thường xuyên bồi dưỡng, giác ngộ nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng, củng cố động cơ phấn đấu vào Đảng đối với HS-SV. Định kỳ hàng tháng, rà soát danh sách cảm tình đảng là HS-SV để xem xét, kết nạp. Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên; qua đó, tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu HS-SV ưu tú cho chi bộ xem xét, kết nạp đảng viên. Xây dựng, phát triển, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ HS-SV. Tăng cường đảng viên trẻ là giảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ HS-SV nhằm định hướng và tuyên truyền công tác kết nạp đảng viên. Hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ đảng viên là HS-SV tốt nghiệp ra trường chuyển sinh hoạt đảng đến nơi mới, thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên là HS-SV.

THIÊN TRÚC

Trả lời