Đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hoạt động Đoàn

Sáng ngày 21/9/2019, Đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2017 – 2019, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2022.
Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe, thảo luận và góp ý vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2019; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2022; đồng thời thảo luận các vấn đề mà đoàn viên thanh niên Công ty quan tâm như: thực trạng và giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần; công tác phát triển Đảng từ lực lượng đoàn viên ưu tú…
Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết giai đoạn 2019 – 2022 với mục tiêu đăng ký thực hiện ít nhất 02 chương trình gây quỹ hoạt động trong 01 năm; tổ chức hoặc tham gia thực hiện ít nhất 05 chương trình tình nguyện, hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng; nhận đỡ đầu 02 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Qua đó xây dựng Đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố; Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng lối sống lành mạnh ở mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên có ý thức tự lực, tư cường, khắc phục những khó khăn và xung phong, đi đầu trong các hoạt động của đơn vị. Góp phần thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2019-2022.

Trong nửa đầu của tháng 9/2019, 08/08 Đoàn trường THPT trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm Chi đoàn để các Chi đoàn còn lại nắm rõ về quy trình cũng như các nội dung khi tổ chức Đại đội Chi đoàn lớp của mình. Qua đó triển khai tổ chức Đại hội Chi đoàn các lớp học đảm báo đúng tiến độ đề ra.

Đây là hoạt đầu thường niên vào dịp đầu năm học, nhằm tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội các Chi đoàn lớp học cũng như tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới và kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành các Chi đoàn, đồng thời xây dựng đề án nhân sự và danh sách ứng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội Chi đoàn đề ra.

VĂN HÒA – THÀNH ĐOÀN QUY NHƠN

Trả lời