Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Các cấp bộ đoàn thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I, năm 2024

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, ngày 17/3/2024, 100% tổ chức Đoàn trong Khối các cơ quan tỉnh đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I, năm 2024.

Hoạt động đã thu hút hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn trong Khối tham gia với các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực như: dọn dẹp vệ sinh môi trường; vệ sinh bãi biển; phát quan, chăm sóc, trồng cây xanh trong khuôn viên tại các cơ quan, đơn vị; sắp xếp phòng làm việc; thu gom rác thải nhựa, thực hiện công trình “Đường hoa thanh niên”; thực hiện công trình “Trụ điện nở hoa”…

Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh niên giúp cho đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng không gian làm việc “ Văn minh – Xanh – Sạch – Đẹp” tại các cơ quan, đơn vị.

Huy Hoàng

Trả lời