Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II năm 2024

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, ngày 26/5/2024, 100% tổ chức Đoàn trong Khối các cơ quan tỉnh đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II, năm 2024.

Hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn trong Khối tham gia. Gắn với hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc bảo vệ môi trường cụ thể, thiết thực như: dọn dẹp vệ sinh môi trường; vệ sinh bãi biển; phát quang, chăm sóc, trồng cây xanh trong khuôn viên tại các cơ quan, đơn vị; dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ; sắp xếp phòng làm việc, lớp học, sân trường; thu gom rác thải nhựa,…

Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh niên giúp cho đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng không gian làm việc, học tập “ Văn minh – Xanh – Sạch – Đẹp” tại các cơ quan, đơn vị, trường học.

Huy Hoàng

Trả lời