Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh: hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (9/11)

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (9/11), sáng ngày 05/11/2022, tại Hội trường Thanh Bình, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 và phòng chống tác ma tuý đến đoàn viên thanh niên trong Khối.

Tại Hội nghị, gần 100 đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh đã được nghe đồng chí Hồ Mỹ Ngọc Chân – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp Bình Định truyền đạt một số nội dung liên quan đến Luật Thanh niên năm 2020; một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005 như quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…

Đồng thời, tại Hội nghị, ĐVTN cũng được phổ biến một số kiến thức về nhận biết và tác hại của các chất ma túy thường gặp; tác hại, ảnh hưởng và hậu quả của ma túy với người sử dụng, gia đình và xã hội; những hệ lụy và cách phòng ngừa của đoàn viên thanh niên; trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và xã hội trong phòng chống ma túy.

Qua Hội nghị, hy vọng với những nội dung trên sẽ giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với nhà nước và xã hội.

Khánh Bùi

Trả lời