Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hoạt động Đoàn

Chiều ngày 16/4/2021, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Lê Khánh – Bí thư đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa VI.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II, đồng thời tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 trong toàn Khối. Trong Qúy I mà trọng tâm là Tháng Thanh niên, Đoàn Khối đã tập trung triển khai thực hiện và chỉ đạo đến các cơ sở đoàn trong Khối thực hiện đồng loạt các chuỗi hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và đạt nhiều thành tích hết sức nổi bật.
Bên cạnh đó, nhằm củng cố đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn Khối để thực hiện thắng lợi những kế hoạch trong thời gian tới, tại Hội nghị, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tiến hành bỏ phiếu quy hoạch bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành Đoàn Khối, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho 05 đồng chí thuộc các đơn vị trong Khối với kết quả 100% số phiếu đồng ý. Đoàn Khối sẽ tiếp tục các bước còn lại để củng cố nhân sự Ban Chấp hành theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo đề án đã được Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI thông qua.
Dịp này, Đoàn Khối đã trao giấy khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho 06 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “90 năm – Những công trình thanh niên cộng sản”. Đồng thời, tặng giấy khen cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong “Tháng Thanh niên” năm 2021. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến của các đơn vị trong thời gian qua, góp phần động viên, khích lệ phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp trong thời gian tới ngày càng lớn mạnh và đạt nhiều thành tích to lớn.

Khánh Bùi – Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

Trả lời