Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh: Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Quán triệt Chỉ thị số 03- CT/TWĐTN- BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, trong năm 2021, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Chi đoàn trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Qua đó đã kịp thời phát hiện những cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của Đoàn phát động.

Căn cứ vào kết quả phân loại chất lượng đoàn viên cuối năm, các Chi đoàn đã tiến hành bình chọn, công nhận và trao danh sánh 22 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét tạo nguồn phát triển đảng viên của đơn vị mình đảm bảo công bằng, dân chủ, khách quan và đúng quy định.

 

Hữu Thoại – Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trả lời