Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghe báo cáo chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 11/10/2020, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khóa XII, bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc; đồng chí Dương Văn Tài – Trợ lý thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn đã tham gia ý kiến làm rõ thêm những thành tựu, hạn chế và các bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm tới, các chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và các chính sách phát triển ngành nông nghiệp, du lịch tại tỉnh ta…
Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhằm mục đích phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong Khối, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đối với đại hội Đảng các cấp.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí BCH Đoàn tham dự đã được nghe báo cáo các chuyên đề về đấu tranh phòng chống trên MXH do ban chỉ đạo 35 triển khai.

Văn Tài

Trả lời