Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhắn tin ủng hộ “Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19”

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ về việc mọi người dân đoàn kết, tương thân tương ái, cùng chung tay đóng góp cho Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ thông qua cổng 1400.

Nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc đồng thời phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát động chương trình nhắn tin quyên góp ủng hộ “Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19”. Chương trình đã được toàn thể Đoàn viên thanh niên các Chi đoàn trực thuộc nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Trả lời