Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng – Nông Lâm Trung bộ hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thiết thực các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, nhằm nâng cao sức khỏe và tạo thói quen rèn luyện thể dục thể thao cho sinh viên nhà trường, sáng ngày 25/3/2023, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng – Nông Lâm Trung bộ tổ chức chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” năm 2023.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giáo dục, nâng cao nhận thức cho sinh viên nhà trường về ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao, qua đó giúp nâng cao sức khỏe và tạo thói quen rèn luyện thể thao cho sinh viên.

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng – Nông Lâm Trung bộ

Trả lời