Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định triển khai mô hình đăng ký “3 không” với ma túy trong đoàn viên, sinh viên

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Ma tuý từ nhiều thế kỷ nay đã trở thành tệ nạn xã hội, ở Việt Nam vẫn vấn đề gây nhức nhối của xã hội, nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại ma túy cho đoàn viên, sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn trường cao đẳng Y tế Bình Định tổ chức cho đoàn viên, sinh viên của trường đăng ký thực hiện phong trào “3 không” với ma túy.

Đăng ký “3 không” với ma túy, các bạn đoàn viên, sinh viên đăng ký cụ thể tên, chi đoàn và cam kết không thử, không giữ, không sử dụng ma túy.

Thông qua mô hình, thiết thực tuyên truyền nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội cho các bạn đoàn viên, sinh viên, từ đó các bạn có sự chuyển biến về nhận thức, luôn “nói không với ma túy”, và có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy, góp phần cùng với nhà trường thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo toàn diện, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, an toàn./.

Trọng Viên – Bí thư Đoàn trường cao đẳng Y tế Bình Định

Trả lời