Đoàn trường Đại học Quy Nhơn hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Hoạt động Hội Hội Sinh viên

Thiết thực các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, nhằm nâng cao sức khỏe và tạo thói quen rèn luyện thể dục thể thao cho sinh viên nhà trường, sáng ngày 31/3/2022, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường Đại học Quy Nhơn tổ chức chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” năm 2022.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giáo dục, nâng cao nhận thức cho sinh viên nhà trường về ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao, qua đó giúp nâng cao sức khỏe và tạo thói quen rèn luyện thể thao cho sinh viên.

Đoàn trường Đại học Quy Nhơn

Trả lời