Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Học tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn

6 bài học lý luận chính trị Hoạt động Đoàn

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo đức, lối sống cho thanh niên, học sinh ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chiều ngày 24/10/2019, Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Học đã tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn cho 200 thanh niên, học sinh ưu tú của trường.
Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tìm hiểu một số nội dung và những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Điều lệ Đoàn khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022…
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ đoàn viên mới đảm bảo cả về chất lượng lẫn số lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay./.
Văn Hòa

Trả lời