Đoàn trường THPT Trần Cao Vân mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đoàn

6 bài học lý luận chính trị Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Đoàn trường THPT Trần Cao Vân đã mở 5 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đoàn cho hơn 250 học sinh. Tham dự lớp bồi dưỡng, các thanh niên ưu tú được học 03 bài học: “Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Một số vấn đề về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, “Phấn đấu để trở thành người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”
Sau khi tham dự lớp bồi dưỡng, các thanh niên ưu tú tiến hành viết bài thu hoạch; các Chi đoàn tiếp tục cử đoàn viên theo dõi, giúp đỡ các thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu để sớm được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Đây là đợt hoạt động chính trị quan trọng được Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Trần Cao Vân tổ chức, qua đó phát hiện, lựa chọn những thanh niên có đủ phẩm chất, nhiệt huyết, năng lực được đứng vào hàng ngũ của Đoàn từ đó củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng Chi đoàn mạnh.

Đặng Ngọc Trung – Bí thư Đoàn trường THPT Trần Cao Vân

 

Trả lời