Đoàn trường THPT Trần Cao Vân triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Gương, Mô hình tiêu biểu Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Ngày 02/11/2019, Đoàn trường THPT Trần Cao Vân đã tổ chức phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua mạng xã hội VCNET.
Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Ngọc Trung – Bí thư Đoàn trường đã phổ biến thể lệ cuộc thi và hướng dẫn cách để đoàn viên, thanh niên đăng ký tài khoản tại địa chỉ website: vcnet.vn; các thao tác để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức…
Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta được hun đúc nên từ truyền thống cách mạng vẻ vang; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; góp phần nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng ta.
Sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên trong toàn trường sẽ tiếp tục dự thi những tuần tiếp theo và duy trì dự thi cho đến những tuần cuối cùng của cuộc thi vào đầu tháng 01/2020.

Ngọc Trung – Bí thư Đoàn trường THPT Trần Cao Vân

 

Trả lời