ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐỐI THOẠI VỚI THỦ TRƯỞNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 5

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Chiều ngày 01/11/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cho lực lượng ĐVTN là Hạ Sĩ quan – binh sĩ tiến hành đối thoại dân chủ trực tiếp với Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thi số 09 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về đẩy mạnh và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong LLVT Quân khu.
Qua buổi đối thoại để phát huy tốt dân chủ, tạo điều kiện để ĐVTN là Hạ sĩ quan – Binh sĩ các đơn vị trong LLVT tỉnh được trình bày trực tiếp với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng; những vấn đề còn vướng mắc trong các mối quan hệ công tác, trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân liên quan đến ĐVTN để Thủ trưởng Quân khu nắm đúng thực chất tình hình, qua đó kịp thời phúc đáp, giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của thanh niên, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, dân chủ và cởi mở, ĐVTN các đơn vị trong LLVT tỉnh đã ghi nhận tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh; đặc biệt là thủ trưởng BCHQS tỉnh luôn dành sự quan tâm, tạo nhiều điệu kiện thuận lợi để ĐVTN được học tập, rèn luyện và cống hiến; an tâm trong công tác, gắn bó xây dựng đơn vị… Những ý kiến đã được thủ trưởng các cơ quan Quân khu tiếp thu và trực tiếp giải trình cặn kẽ cho đoàn viên; đồng thời thủ trưởng đã những lời căn dặn, động viên, định hướng tư tưởng để những chiến sĩ trẻ không ngừng nổ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ./.
Đại úy Lâm Phú Phong – Trợ lý Thanh niên/BCHQS tỉnh

Trả lời