Hoài Ân: Kiểm tra việc triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022; nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022, từ ngày 12 – 18/4/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã thành lập tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2021 – 2022.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 26 Liên đội trên địa bàn huyện, tập trung vào các nội dung: Việc triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi và công nhận chương trình rèn luyện đội viên; công tác tham mưu, phối hợp để triển khai chương trình công tác; kế hoạch tổ chức các hoạt động cấp Liên đội và tham gia cấp huyện, tỉnh; hồ sơ, sổ sách công tác Đội và việc thu, chi, quản lý quỹ Đội tại các Liên đội; các bài hát, múa, trống, dân vũ theo quy định trong năm học 2021 – 2022; việc triển khai chương trình Thiếu nhi Việt nam học tập tốt, rèn luyện chăm tại 08 Liên đội khối Tiểu học.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả các Liên đội đã làm được để hoàn thành cơ bản chương trình năm học đã đề ra, xây dựng kế hoạch và các loại hồ sơ theo quy định; tổ chức đầy đủ các hoạt động theo chủ điểm, chủ đề năm học và theo các tiêu chí quy định của bảng điểm công nhận danh hiệu “Liên đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học”. Một số Liên đội đã đầu tư tổ chức mô hình hoạt động mới, sáng tạo góp phần giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tiêu biểu: THCS Ân Tín, THCS Ân Hảo Đông, THCS Tăng Bạt Hổ, THCS Ân Tường Đông, THCS Ân Hảo Tây, THCS Ân Tường Tây, TH Ân Đức, TH Tăng Bạt Hổ, TH Ân Phong, TH Ân Hảo Tây… Công tác nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “lì xì heo đất”, “Vì bạn”, “ngôi nhà khăn quàng đỏ”… được các liên đội tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Triển khai và tham gia tốt các cuộc thi do các cấp tổ chức. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Hội đồng Đội huyện sẽ họp xét, xếp loại thi đua đối với các Liên đội.

Cao Thị Hận – Huyện đoàn Hoài Ân

Trả lời