Hoài Ân: tiếp tục ra quân các hoạt động chuyển đổi số năm 2024

Chuyển đổi số Hoạt động cấp cơ sở

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2024, nhằm phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong công tác chuyển đổi số, từ đầu Quý I/2024 đến nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoài Ân đã tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng loạt các hoạt động chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên như: cài đặt tài khoản VNeID, tài khoản thanh toán điện tử, chữ ký số… cho người dân.

Các đơn vị ra quân triển khai một số hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Đoàn thị trấn Tăng Bạt Hổ, Ân Phong, Ân Nghĩa… tổ chức ra quân triển khai mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt với sự tham gia của gần 90 đoàn viên, hội viên, thanh niên; đoàn xã Ân Đức ra quân hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, tài khoản thanh toán điện tử và cài đặt chữ ký số tại các khu vực công cộng; đoàn các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín …đã phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một của.

Trong thời gian tới để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số, Ban Thường vụ sẽ tiếp tục thực hiện, chỉ đạo các cơ sở Đoàn, đặc biệt là các xã vùng cao đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ra quân hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, Viettel money…góp phần hoạt nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Long Thắng

Trả lời