Hoài Nhơn: Ban thường vụ Thị đoàn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm khối trực thuộc

Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 27/02/2022, Đoàn Công an thị xã Hoài Nhơn tổ chức Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được Thị đoàn Hoài Nhơn chọn tổ chức Đại hội điểm khối trực thuộc.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn Công an thị xã khóa XXVI đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí; Đại hội tiến hành bầu Bí thư trực tiếp, đồng chí Trần Công Phi được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Công an thị xã Hoài Nhơn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết thúc Đại hội, tập thể Ban Chấp hành khóa XXVII nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã ra mắt và hứa quyết tâm cố gắng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ Công an thị xã, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới ngày càng phát triển lớn mạnh.

Hoan Ngọc – Thị đoàn Hoài Nhơn

Trả lời