Hoài Nhơn: Kiểm tra Đoàn trường học năm học 2018 – 2019.

Hoạt động cấp cơ sở

Trong 02 ngày 27 và 29/5/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoài Nhơn tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019 của 07 trường THPT trên toàn huyện, tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí trong BTV, BCH Huyện đoàn, cán bộ Huyện đoàn, các đồng chí Bí thư Đoàn trường, Ban giám hiệu nhà trường và Ban thường vụ Đoàn trường.
Tại Hội nghị, BTV Đoàn trường báo cáo tóm tắt các hoạt động trong thời gian qua, triển khai các hoạt động trong thời gian tới, những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; BTV Huyện đoàn đã kiểm tra thông qua báo cáo bằng văn bản; Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019; báo cáo minh chứng theo bảng tự chấm điểm; hồ sơ của Đoàn theo quy định; sổ thu, chi tài chính của Đoàn và Tham gia sinh hoạt 02 chi đoàn trong thời gian 30 phút. Lắng nghe ý kiến phát biểu của BGH Nhà trường.
Đợt kiểm tra là dịp để Ban Thường vụ Huyện đoàn nắm bắt kết quả hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019, tìm ra những cách làm hay, những mô hình có hiệu quả đồng thời tìm ra những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hoạt động trong năm học mới, cũng như giúp Ban Thường vụ Huyện đoàn có hướng chỉ đạo sâu sát hơn đối với Đoàn 07 trường THPT trong thời gian tới.
Trần Quang – Huyện đoàn Hoài Nhơn.

Trả lời