Hội đồng Đội huyện Vân Canh phối hợp kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019

Hoạt động cơ sở

Trong thời gian từ ngày 09 – 26/4/2019, Hội đồng Đội huyện Vân Canh phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 tại 15 Liên đội trường học trong toàn huyện.

Trọng tâm đợt kiểm tra tập trung vào các nội dung: Hệ thống hồ sơ sổ, sách của Đội; Nghi thức đội và các bài hát, múa, dân vũ theo quy định; Một số phong trào thiếu nhi do Hội đồng Đội các cấp và phòng GD&ĐT triển khai.

Qua kiểm tra cho thấy, các Liên đội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường và Hội đồng Đội xã; giáo viên TPT Đội các Liên đội có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc và luôn có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, nghiêm túc tiếp thu những tồn tại hạn chế tại Liên đội mình. 100 % Liên đội có đầy đủ hồ sơ sổ, sách theo đúng quy định; các hoạt động, phong trào đã được các đơn vị triển khai, cụ thể hoá dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng Liên đội thu hút đông đảo Đội viên, thiếu nhi tham gia.

Đợt kiểm tra lần này, ngoài việc đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 làm cơ sở cho công tác đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm, còn nhằm phát hiện những mô hình, phong trào, cách làm hay từ đó nhân rộng. Đồng thời xác định những nguyên nhân tồn tại và yếu kém để giúp các Liên đội có những giải pháp điều chỉnh, định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác Đội góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong những năm tiếp theo.

Mỹ Phú – Huyện đoàn Vân Canh

Trả lời