Tây Sơn: Hội nghị sinh hoạt Chuyên đề Hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Chào mừng Đại hội Đảng Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Sau hội nghị, nhằm giúp cho đoàn viên, thanh niên, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành Huyện đoàn hiểu rõ, cũng như nắm bắt được các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Hình mẫu Thanh niên trong thời kỳ mới năm 2020 với sự tham gia của 100 ĐVTN trên địa bàn huyện.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu khách mời đã chia sẻ cho đoàn viên thanh niên 12 tiêu chí của giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới thông qua những câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt của thế hệ cha anh và trong cuộc sống đời thường. Ngoài ra, các đại biểu cùng nhau xem lại thước phim tài liệu mang tên Bác Hồ với đoàn viên thanh niên; xem clip về 12 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới”, chia sẻ những thông tin, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”; xây dựng thế hệ thanh niên huyện Tây Sơn thời kỳ mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn thì trước tiên thanh niên cần phải tu dưỡng rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị thiêng liêng của Di chúc của Bác Hồ, các giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lâm Sơn – Huyện đoàn Tây Sơn

Trả lời