Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên học kỳ I, năm học 2018 – 2019

Hoạt động Hội Hội Sinh viên

Chiều ngày 10/01/2019, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019.
Tham dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Thị Anh Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Thường trực Đoàn, Hội các trường Đại học, Cao đẳng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh.


Hội nghị đã thông qua báo cáo Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019. Trong học kỳ các cấp bộ Đoàn, Hội đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả cụ thể như sau: Các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức 351 buổi học tập và 119 Hội thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã phát huy có hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt theo sở thích, theo lĩnh vực đặc thù; khai thác tốt các kênh thông tin như website của Đoàn, facebook, các trang mạng xã hội, các chương trình phát thanh thanh niên, qua đó đã kịp thời định hướng cho ĐVTN, học sinh, sinh viên về các vấn đề chính trị – xã hội, chủ động trong định hướng thông tin nâng cao nhận thức và hành động của ĐVTN, học sinh, sinh viên; tổ chức Cuộc thi sáng tạo trong sinh viên năm 2018. Kết quả có 28 sản phẩm sáng tạo tham gia dự thi, qua đó Ban Tổ chức đã trao 01giải Nhì, 02 giải Ba và 02 giải khuyến khích; chỉ đạo Đoàn thanh niên các trường phối hợp với Hội Sinh viên các trường tổ chức thành công Đại hội Hội Sinh viên các cấp. Đồng thời phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí; hiệp thương bầu Đoàn đại biều dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; cử đoàn đại biểu gồm 10 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Hà Nội.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Anh Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên học kỳ I, năm học 2018 – 2019, đồng thời đề nghị Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đã được cụ thể hóa trong chương trình năm học, trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, học sinh, sinh viên; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động trọng tâm như: tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”; tổ chức chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi” “Tiếp sức đến trường”…
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Tường Vi, Ban TTNTH

Trả lời